SerBisyo

330166511_1261218908137729_6286179885341977819_n

Pagpapalakas ng mga komunidad

unang bahagi ng plano ay naglalayong palakasin ang mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad para sa kanila upang magkaroon ng kontrol sa kanilang sariling kapalaran
  • Pagpapalakas ng mga organisasyon ng komunidad upang magkaroon ng boses sa mga desisyon na may kinalaman sa kanila.
  • Pagbibigay ng mga programa para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga komunidad upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay.

Pagpapalakas ng mga programa para sa pagpapalawak ng access ng mga komunidad sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at iba pa

Pagpapalakas ng Kalusugan

Ang kalusugan ay isa rin sa mga pangunahing bahagi ng Strategic Framework ng Lakas Bayan Ko. Mahalagang magkaroon ng mga programa at proyekto upang mapalakas ang kalusugan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang kalagayan ng bayan at mas magiging produktibo ang mamamayan.

·         Pagpapalakas ng mga programa para sa mga mahihirap upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan

·         Pagpapalakas ng mga programa para sa mga senior citizens upang matulungan silang magkaroon ng mas magandang kalusugan

 

·         Pagpapalakas ng mga programa para sa mga kababaihan upang matulungan silang magkaroon ng mas magandang kalusugan at maayos na pangangalaga sa kanilang mga anak

Pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka

Sa aming pangarap, ang ating bansa ay may malinis na kapaligiran at may mga programa para sa pagpapalago ng ating mga likas na yaman. Gusto naming magkaroon ng isang bansa na may mga programa para sa pagpapalago ng ating mga kagubatan, dagat, at iba pang likas na yaman.

Sa pamamagitan ng mga programa tulad ng pagbibigay ng mga kagamitan at kaalaman sa pagsasaka, nakatutulong ang Lakas Bayan Ko sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka sa komunidad

Kahalagahan ng mga katutubo

Ang mga katutubo at ibang kultura ay mayroong napakahalagang papel sa ating lipunan. Sila ang nagbibigay ng kulay at kahulugan sa ating kasaysayan at kultura. Ang kanilang mga tradisyon, paniniwala, at kaugalian ay nagpapakita ng kanilang kahalagahan bilang bahagi ng ating bansa.

Sa kasalukuyan, marami sa mga katutubo at ibang kultura ay nakakaranas ng diskriminasyon at pagkakait ng kanilang mga karapatan. Kailangan nating bigyan ng pangangalaga ang kanilang mga kultura upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at pagkakatulad. Dapat nating igalang ang kanilang mga tradisyon at paniniwala, at bigyan sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kahalagahan sa ating lipunan.

Bukod sa pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga kultura, kailangan din nating pangalagaan ang kanilang mga lupain at kalikasan. Marami sa mga katutubo ay nakatira sa mga lugar na mayroong mahahalagang likas na yaman at kailangan nating siguraduhin na hindi ito masira o maubos dahil sa mga modernong teknolohiya at industriya.