Adbokasiya

Sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng ating pamahalan sa pagbibigay ng sapat na serbisyong panlipunan sa mga mamamayan, lumitaw ang mga samahang naglalayong makapagbigay ng alternatibong solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Isa sa mga samahang ito ay ang Lakas Bayan Ko, isang kilusang naglalayong palakasin ang kumunidad sa pamamagitan ng pagbuo ng mga programang nakatutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan.
lakas / 01

Pagpapalakas ng Kumunidad

Ang plano ng Lakas Bayan Ko ay naglalayong palakasin ang kumunidad sa pamamagitan ng pagpapalawig ng partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programang nakatutugon sa kanilang pangangailangan. Ito ay maglalayong bumuo ng isang aktibong kumunidad na may kakayahang magbigay ng solusyon sa mga problema sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang sariling kontribusyon.

lakas / 02

Epektibong Sistema ng Pamamahala

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng kumunidad, kinakailangan ng epektibong sistema ng pamamahala. Sa ilalim ng plano ng Lakas Bayan Ko, ang mga mamamayan ay magkakaroon ng mga oportunidad upang makilahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng komunidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng malaking impluwensya ang mga mamamayan sa pagdedesisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang buhay.

lakas / 03

Pagsulong ng Ekonomiyang Lokal

Ang plano ng Lakas Bayan Ko ay naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga mamamayan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiyang lokal. Sa ganitong paraan, hindi na kinakailangan ng mga mamamayan na lumayo sa kanilang komunidad upang maghanap ng trabaho at mapabuti ang kanilang kabuhayan.

lakas / 04

Pagtitiyak ng Wastong Kalagayan ng Kalikasan

Pagtitiyak ng Wastong Kalagayan ng KalikasanUpang matiyak na magtatagal ang mga programa at proyekto ng kumunidad, kinakailangan na pangalagaan ang kalikasan. Sa ilalim ng plano ng Lakas Bayan Ko, magkakaroon ng mga programang naglalayong mapangalagaan ang kalikasan upang matiyak ang wastong kalagayan nito. 

lakas / 05

Pagbuo ng Pangmatagalang Kasaganaan

Ang plano ng Lakas Bayan Ko ay naglalayong bumuo ng isang pangmatagalang kasaganaan sa pamamagitan ng pagpapalawig ng oportunidad para sa mga mamamayan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ito ay maglalayong mapabuti ang kalagayan ng kumunidad hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap.

Have a Look At

Our Gallery