lakas bayan ko

(Strength of the Nations)

Tayo ang Lakas ng Bayan sa Pagkakaisa, Pagbabago, at Pag-asa”

Ang LAKAS BAYAN KO ay isang samahan ng mga mamamayan na naglalayong magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan sa ating lipunan. Ito ay binubuo ng mga taong may malasakit sa kapwa at handang magbigay ng kanilang oras, talento, at resources upang makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayan.

Ang pangalan ng aming samahan ay nagmula sa salitang “lakas” na nangangahulugang kapangyarihan at “bayan ko” na tumutukoy sa ating bansa at mga mamamayan. Ito ay nagpapakita ng aming layunin na magbigay ng lakas at suporta sa ating bayan at mga kababayan.

Sa pamamagitan ng aming mga proyekto at aktibidad, nais naming makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga nasa kahirapan, mga biktima ng kalamidad, at iba pang sektor ng lipunan na nangangailangan ng tulong. Ito ay aming ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon, pagtuturo ng mga kasanayan, at pagpapakalat ng kaalaman upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan.

Sa pamamagitan ng aming mga gawaing ito, nais naming magpakita ng pagmamalasakit at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sama-sama nating pagtulungan ang pagpapabuti ng ating lipunan at pagbibigay ng lakas sa ating bayan.

layunin

Ang Layuning Lakas Bayan ay naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan tungkol sa sustainable development at pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Hangad nilang tiyakin ang kaligtasan ng kalikasan, pagpapalakas ng ekonomiya, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ay tugma sa mga layunin ng Sustainable Development Goals at Philippine Development Plan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kababayan, mas lalawak ang pang-unawa sa mga isyung pangkapaligiran at pang-ekonomiya, at magkakaroon ng kakayahang mag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang pag-unlad ng bansa at mas malawak ang pagtugon sa mga pangangailangan nito.

our educators

lakas bayan ko

Carmelita

community organizer

daniel

Chaplain

marissa

Community development

viber_image_2023-08-20_11-30-02-696

elisa

Humanitarian

flora

educator 

Marco Estavez

Environmental 

350

Success Stories

100

Community educator

300

community organizer

67

Civil Educator

United for Sustainable Development

The SDG Community

About Us

“Tayo ang Lakas ng Bayan sa

Pagkakaisa, Pagbabago, at Pag-asa”

Ang Layuning Lakas Bayan Ko ay naglalayong isakatuparan ang mga layunin ng Sustainable Development Goals at Philippine Development Plan upang maabot ang isang mas maunlad, makatarungan, at maayos na lipunan. Hangad ng organisasyon na magbigay ng suporta sa mga programa at proyekto upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, nais ng Lakas Bayan Ko na makamit ang isang bansang may sapat na pagkain, edukasyon, kalusugan, trabaho, at oportunidad para sa lahat. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang pag-unlad ng bansa at mas malawak ang pagtugon sa mga pangangailangan nito.

Ang Lakas Bayan Ko ay naglalayong magtayo ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Hangad ng organisasyon na magbigay ng sapat na oportunidad para sa bawat mamamayan upang umunlad at magtagumpay. Sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng Lakas Bayan Ko, nais nilang magbigay ng mga solusyon sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa, na nakatuon sa mga layunin ng Sustainable Development Goals at Philippine Development Plan. Ang kanilang mithiin ay makamit ang isang bansang may malakas na bayan, nagkakaisa sa pagtupad ng mga pangangailangan ng kasalukuyan at kinabukasan, upang maabot ang isang mas maunlad at mas maginhawang kinabukasan para sa lahat.

Ang Layuning Lakas Bayan ay naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan tungkol sa sustainable development at pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Hangad nilang tiyakin ang kaligtasan ng kalikasan, pagpapalakas ng ekonomiya, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ay tugma sa mga layunin ng Sustainable Development Goals at Philippine Development Plan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kababayan, mas lalawak ang pang-unawa sa mga isyung pangkapaligiran at pang-ekonomiya, at magkakaroon ng kakayahang mag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang pag-unlad ng bansa at mas malawak ang pagtugon sa mga pangangailangan nito.

  1. Ang Lakas Bayan Ko ay nagtataguyod ng pantay na karapatan at pagkakataon para sa lahat ng mamamayan upang makamit ang kanilang mga pangangailangan at layunin. Nais ng organisasyon na magbigay ng serbisyo at suporta sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan.

Events

Feb 24  at 01:00 PM

Alen Condominium Pasay

Sep 19 at 09:00 AM

Bicol Naga City

June 09 at 09:00 AM

PNP CHAPLAIN CAMP AGUINALDO

"Magkakaisa para sa Pagbabago, Pag-asa, at Pag-unlad: Tayo ang Lakas ng Bayan"

COMMUNITY ORGANIZING

-

Climate Change

Getting Warmer

Community Outreach

-

STRATEGIC FRAMEWORK O PLANO NG LAKAS BAYAN KO

Bawat Mamamayan Ay May Kakayahang Makamit Ang Kanilang Pangarap

Sa aming pangarap, bawat mamamayan ay may kakayahang makamit ang kanilang pangarap at magkaroon ng magandang kalidad ng buhay. Gusto naming magkaroon ng isang bansa na may malakas na bayan, nagkakaisa sa pagtupad ng mga pangangailangan ng kasalukuyan at kinabukasan, upang makamit ang isang mas maunlad at mas maginhawang kinabukasan para sa lahat.

Access sa Basic Services

Sa aming pangarap, ang bawat mamamayan ay may access sa basic services tulad ng edukasyon, kalusugan, at trabaho. Gusto naming magkaroon ng isang lipunan na may pagkakapantay-pantay at walang naiiwan sa likod. Sa aming pangarap, ang ating bansa ay may sapat na suplay ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mamamayan.

 

Malakas na Ekonomiya at Oportunidad para sa Lahat

Sa aming pangarap, ang ating bansa ay may malakas na ekonomiya at may mga oportunidad para sa lahat. Gusto naming magkaroon ng isang bansa na may mga negosyo at trabaho para sa lahat, at may mga programa para sa mga nangangailangan ng tulong upang makapagsimula ng kanilang sariling negosyo.

Malinis na Kapaligiran at Pagpapalago ng Likas na Yaman

Sa aming pangarap, ang ating bansa ay may malinis na kapaligiran at may mga programa para sa pagpapalago ng ating mga likas na yaman. Gusto naming magkaroon ng isang bansa na may mga programa para sa pagpapalago ng ating mga kagubatan, dagat, at iba pang likas na yaman.

Isang Lipunang May Pagkakaisa at Pag-unlad

Ang ekonomiya ay isa sa mga pangunahing bahagi ng Strategic Framework ng Lakas Bayan Ko. Sa pamamagitan ng mga programa at proyekto, tulad ng pagpapalawak ng negosyo at pagsusulong ng pagnenegosyo, mas mapapalakas ang ekonomiya. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng trabaho at magkakaroon ng pagkakataong mag-improve ang kabuhayan ng mamamayan.

Ang edukasyon ay isa rin sa mga pangunahing bahagi ng Strategic Framework ng Lakas Bayan Ko. Kailangan na magkaroon ng mga programa at proyekto upang mas maipaabot sa mga kabataan ang mga kailangang kaalaman at kasanayan. Sa pamamagitan ng edukasyon, mas magkakaroon ng mga oportunidad at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan.

Ang kalusugan ay isa rin sa mga pangunahing bahagi ng Strategic Framework ng Lakas Bayan Ko. Mahalagang magkaroon ng mga programa at proyekto upang mapalakas ang kalusugan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang kalagayan ng bayan at mas magiging produktibo ang mamamayan.

Donate

Together We Can Provide Better Life to All community

Your Donation Can Change Lives

2 Corinthians 9:6-8

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work

Monetary

“One of the best parts of being human is that we have evolved to find joy in helping others,” Dunn says.

Volunteer

“The best way to find yourself, is to lose yourself in the service of others.” ~ Ghandi 

Sponsorships

“The measure of a life, after all, is not its duration, but its donation.”
Corrie Ten Boom

Our Saviors

Top Donations This Month

Philippines

100 pcs Medical Supply for kids

Philippines 

Community education

USA

Office support

Philippines

Basic needs for community

Goal: P500,000

Donation For Food Supplies

Goal: 800, 000

Raised: 0

Hebrews 13:16

Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.

Donate Your Time.
Become a Volunteer

Together We Can Change The World!

WEBSITES IS UNDER MAINTENANCE sorry our website is under maintenance and more updates and programs will be added for the year 2023 We're busy adding some exciting new features, but we'll be back real soon!

Contact Us

Get in Touch and Let us Care for your Loved Ones.